Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn

Trở thành thương hiệu số 1 chuyên nghiên cứu và giảng dạy về Chiến lược, Thương hiệu, kinh doanh tại Việt Nam


Sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam nhằm xây dựng thương hiệu mạnh và thực hiện các hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả