Quy Trình Đào Tạo

  • Phân tích nhu cầu

    Phân tích nhu cầu huấn luyện (TNA) thường thực hiện nhằm xác định những khía cạnh cần được huấn luyện và đồng thời xác định mục tiêu của chương trình huấn luyện. Trong trường hợp cần thiết, Các chuyên gia sẽ hỗ trợ khách hàng thực hiện TNA. Chúng tôi xác định nhu cầu huấn luyện của khách hàng bằng cách sử dụng các phương pháp như khảo sát, phỏng vấn chuyên sâu, tập trung nhóm và quan sát.-   Ban quản lý của Quý công ty sẽ phải hợp tác chặt chẽ với chúng tôi và cho phép tư vấn viên của chúng tôi có được thông tin của công ty để tổ chức TNA thành công

  •   Phát triển chương trình

    Để thiết kế chương trình phù hợp với nhu cầu của Quý công ty, các chuyên gia phát triển chương trình của chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ với ban quản lý cấp cao của Quý công ty nhằm đảm bảo nắm bắt nhu cầu và yêu cầu của khách hàng. Và làm việc với các chuyên gia để biên soạn nội dung phù hợp nhất nhằm giải quyết các mục tiêu huấn luyện.

  •   Huấn luyện

    Chương trình huấn luyện sẽ được đảm trách bởi giảng viên giàu kinh nghiệm và trình độ chuyên môn đầu ngành.